ការផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម

ខ្ញុំមានពេលវេលាដ៏អស្ចារ្យនៅឯពិធីពិធីពិធីដ៏អស្ចារ្យនៅ Corte Madera កាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍មុន។ ខ្ញុំបានចាកចេញជាមួយកន្ត្រកតូចរបស់ខ្ញុំដែលពោរពេញទៅដោយអ្វីដែលខ្ញុំចង់សាកល្បងដូចជា Revlon Photorady Photorady Primer + ក្ដារលាយស្រមោលនៅ Bohemian (ប្រហែល 7.50 ដុល្លារ) ។

ខ្ញុំនៅតែមិនពាក់វានៅឡើយប៉ុន្តែខ្ញុំស្រឡាញ់ពណ៌ជាពិសេសពណ៌ខៀវស្រាល …

អត្ថបតផសាយ

ឥឡូវវាមាននៅលើអ៊ីនធឺណិតហើយនៅ CVS ជំនួយជំនួយនិងហាងគោលដៅ (ហើយប្រហែលជាឱសថស្ថានដទៃទៀតភាគច្រើនផងដែរ) ។

Leave a Reply

Your email address will not be published.